Stiftelsen

Om stiftelsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stötta forskningen kring Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör, IMT.

LÄS MER
STADGAR

I stadgarna kan du läsa om hur stiftelsens arbete bedrivs, hur den och kapitalet ska förvaltas och hur styrelsen utses.

LÄS MER
STYRELSE

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsen och består av fem ledamöter som sammanträder 4 gånger per år.

LÄS MER