Ge en gåva!

Samuel Söderströms stiftelse bildades 2010 för att säkerställa forskningspengar till ett område som oftast glöms bort till förmån för bredare cancersjukdomar.

Stiftelsens ändamål är att fortsätta Samuels 1 år och 9 månader långa kamp mot sin sjukdom genom att:
1. stötta forskningen om sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – IMT,
2. orsaken till sjukdomens uppkomst samt
3. behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.

Ditt bidrag hjälper oss att sprida kunskap om och föra forskningen om sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – IMT framåt.

Bankgiro
Handelsbanken: 489-1727

Swish
Swishnr: 1232090173

Gåvobazaaren
Om du säljer en vara på Gåvobazaaren kan du välja Samuel Söderströms stiftelse som gåvomottagare.
Läs mer