Ändamål

Samuel Söderströms stiftelse bildades 2010 för att säkerställa forskningspengar till ett område som oftast glöms bort till förmån för bredare cancersjukdomar.

Stiftelsens ändamål är att fortsätta Samuels 1 år och 9 månader långa kamp mot sin sjukdom genom att:
1. stötta forskningen om sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – IMT
2. orsaken till sjukdomens uppkomst
3. behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen

Stiftelsens fullständiga namn är ”Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör”. Stiftelsen finns registrerad i Länsstyrelsens stiftelsedatabas. Vid urvalsfrågor konsulteras sakkunniga.

Adress
Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen IMT
Kyttingevägen 4 A
181 31 LIDINGÖ

E-post
stiftelsen@samuelsoderstrom.com

Telefon
+46 70-930 24 74

Bankgiro
Handelsbanken: 489-1727

Swish
1232090173

Organisationsnummer
802426-3298

Stadgar
Styrelse