Ändamål

Samuel Söderströms stiftelse bildades 2010 för att säkerställa forskningspengar till ett område som oftast glöms bort till förmån för bredare cancersjukdomar.

Stiftelsens ändamål är att fortsätta Samuels 1 år och 9 månader långa kamp mot sin sjukdom genom att:
1. stötta forskningen om sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – IMT,
2. orsaken till sjukdomens uppkomst samt
3. behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.

Stiftelsens fullständiga namn är ”Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör”. Stiftelsen finns registrerad i Länsstyrelsens stiftelsedatabas. Vid urvalsfrågor konsulteras sakkunniga.

Adress
Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen IMT
Kyttingevägen 4 A
181 31 LIDINGÖ

E-post
stiftelsen@samuelsoderstrom.com

Telefon
+46 70-930 24 74

Bankgiro
Handelsbanken: 489-1727

Swish
1232090173

Organisationsnummer
802426-3298

Stadgar
Styrelse