Ändamål

– Sidan under uppbyggnad –

Samuel Söderströms stiftelse bildades under februari 2010 och dess fullständiga namn är ”Samuel Söderströms Stiftelse”. Målet med stiftelsen är att fortsätta Samuels 1 år och 9 månader långa kamp mot sjukdomen genom att säkerställa forskningspengar till ett område som oftast glöms bort till förmån för bredare cancersjukdomar.

Stiftelsen finns registrerad i Länsstyrelsens stiftelsedatabas. Vid urvalsfrågor konsulteras sakkunniga. Stiftelsens ändamål skall vara att stötta forskningen kring följande tre områden:

Sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör – IMT
Orsaken till sjukdomens uppkomst
Behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.

Adress xxxxxxxxxx
E-post xxxxxxxxxx
Telefon

Bankgiro Handelsbanken: 489-1727
Swish 1111111111
Organisationsnummer 802426-3298