Om Samuel Söderströms stiftelse

Samuel Söderströms stiftelse bildades under februari 2010 och dess fullständiga namn är ”Samuel Söderströms Stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör (IMT)”. Målet med stiftelsen är att fortsätta Samuels 1 år och 9 månader långa kamp mot sjukdomen genom att säkerställa forskningspengar till ett område som oftast glöms bort till förmån för bredare cancersjukdomar. Stiftelsens ändamål ska vara att stötta forskningen kring:

1) Sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör,
2) Orsaken till sjukdomens uppkomst samt
3) Behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.

Stiftelsen finns registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms Län och har organisationsnummer: 802426-3298.

STIFTELSESTADGAR

Stiftelsens styrelse består av Miriam Söderström, Johanna Norberg, Jan Söderström, Johan Grabe, Emily Grabe och Michelle Elger Ekman.

I urvalsfrågor kommer sakkunniga att konsulteras.

Stiftelsens bankgiro är 489-1727 (Handelsbanken).